• doly atylan aýal-erkek maýyplar üçin oturgyç
  • Söýgüli gyz we söýgülisi bile gün geçirýärler
  • parkinsondan garry-hassa-ejir çekýän
  • Näsagyň aladasy
  • gapdal görnüş-ýaşuly-oturýan maýyplar oturgyjy

kompaniýamyza hoş geldiňiz

1999-njy ýylda döredilen LIFECARE Aluminums Co., LTD[Hytaýyň Foshan şäheri, Nanhai etraby, täze yşyk çeşmesi senagat bazasy] öýde bejeriş reabilitasiýa önümlerinde ýöriteleşen hünärmen we eksportçy.Kompaniýa 9000 inedördül metr gurluşyk meýdany bolan 3,5 akr meýdanda otyr.200-den gowrak işgär bar, şol sanda 20 dolandyryjy işgär we 30 tehniki işgär.Mundan başga-da, LIFECARE-de täze önüm öndürmek we önümçilik kuwwaty üçin güýçli topar bar.