Amatly ulag kody

Gysga düşündiriş:

ALUMINUM FOLDABLE çarçuwasy

HEIGJT-ADJUSTABLE ARMREST

AETRATYN FOTREST

Kiçijik ses

ÜPJÜNÇILIK HYZMATYNY Tygşytlamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok. LC6929L
AçylmadykIni 44 sm
Oturmagyň giňligi 36 sm
Jemi beýiklik 78-84 sm
Oturgyç beýikligi 40-80 sm
Yzky tigir 8 ”
Öňki tigir Dia 8 ”
JemiUzynlyk 87 sm
Oturmagyň çuňlugy 35.5 sm
Yzky beýiklik 34.5 sm
Agramy 100kg(Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda lukmançylyk önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

2. 30,000 inedördül metr meýdany öz zawodymyz bar.

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

1. OEM we ODM kabul edilýär.

2. Elýeterli nusga.

3. Beýleki ýörite aýratynlyklar düzülip bilner.

4. customershli müşderilere çalt jogap bermek.

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Eltip bermek

önümler3
proiduct5

1. Müşderilerimize FOB guanç Guangzhouou, Şençzhenen we Foshan hödürläp bileris.

2. Müşderiniň talaplaryna görä CIF.

3. Konteýni Hytaýyň beýleki üpjün edijileri bilen garmaly.

* DHL, UPS, Fedex, TNT: 3-6 iş güni.

* EMS: 5-8 iş güni.

* “China Post Air Mail”: Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Aziýa 10-20 iş güni.

Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we Eastakyn Gündogara 15-25 iş güni.

Gaplamak

Karton Meas. 60 * 38 * 39.5 sm
Arassa agram 9.2kg
Jemi agram 10,8 kg
Her karton 1 bölek
20 'FCL 300 bölek
40 'FCL 750 bölek

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň öz markamyz bar - Jianlian we size ýöriteleşdirilen önümler bilen üpjün edip biljek öz zawodymyz。

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň bahamyz çykdajy bahasyna ýakyn, eger uly sargyt bolsa, size arzanladyş bermegi göz öňünde tutup bileris

4.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Ilki bilen çig malyň hilinden bize şahadatnama hödürläp biljek uly kompaniýany satyn alýarys, her gezek çig mal gaýdyp gelende olary synap göreris.
Ikinjiden, duşenbe güni her hepdeden zawodymyzdan önümleriň jikme-jik hasabatyny hödürläris.Zawodymyzda bir gözüň bar diýmekdir.
Üçünjiden, hilini barlamak üçin gelmegiňizi hoşal edýäris.Ora-da SGS ýa-da TUV-dan harytlary barlamagyny haýyş ediň.50kr-den gowrak sargyt bolsa, bu töleg tölener.
Dördünjiden, biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

5. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) ýokary hilli gözegçilik ulgamy bolan ýokary hilli önümler;
2) satuw hyzmatyndan soň gyssagly we sabyrly;

6. Nädogry meseläni nädip çözmeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe kemçilikli partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

7. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

8. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, elmydama hoş geldiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler